Sobirov, O. (2021). NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства, 2(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3462