Tojiqulov, N. (2021). O‘ZBEK QO‘SHIQCHILIGIDA DOIRA RITMLARI VA QO‘SHIQ IJROCHILIGINING O‘ZIGA XOS USLUBLARI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2978