xolboyev, A. (2021). YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2939