(1)
Mirzaeva, M. MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYA MASALALARI. art 2022, 3.