(1)
Raimjonov, S. MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. art 2022, 3.