(1)
Boymirzaeva, O. TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. art 2022, 3.