(1)
Mamarasulzoda, Z. AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI. art 2022, 3.