(1)
Мaxamadov А. O‘QUVCHILARNI MUSIQIY IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH. art 2021, 2.