(1)
Tojiqulova, H. KOMIL INSON TARBIYASIDA MUSIQA TA’LIMINING AHAMIYATI. art 2021, 2.