(1)
Tojiqulov, N. O‘ZBEK QO‘SHIQCHILIGIDA DOIRA RITMLARI VA QO‘SHIQ IJROCHILIGINING O‘ZIGA XOS USLUBLARI. art 2021, 2.