(1)
xolboyev, A. YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI. art 2021, 2.