(1)
Hasanova, N. ADABIYOT- BARKAMOL AVLOD TARBIYASINING MUHIM OMILI. art 2021, 2.