(1)
Rahimov, A. XALQ AMALIY SAN’ATI NAQQOSHLIK MISOLIDA. art 2021, 1.