[1]
do’stmuxammedova, G. 2022. MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI. Журнал музыки и искусства. 3, 1 (апр. 2022).