[1]
xolboyev, A. 2022. O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства. 3, 1 (мар. 2022).