[1]
Мaxamadov А. 2021. O‘QUVCHILARNI MUSIQIY IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH. Журнал музыки и искусства. 2, 2 (ноя. 2021).