[1]
Sobirov, O. 2021. NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства. 2, 2 (ноя. 2021).