[1]
Tojiqulov, N. 2021. O‘ZBEK QO‘SHIQCHILIGIDA DOIRA RITMLARI VA QO‘SHIQ IJROCHILIGINING O‘ZIGA XOS USLUBLARI. Журнал музыки и искусства. 2, 1 (окт. 2021).