[1]
xolboyev, A. 2021. YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал музыки и искусства. 2, 1 (окт. 2021).