Опубликован 2022-04-01

MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI.

Аннотация


Ushbu maqolada ta’limning barcha bo’g’inlarida bo’lgani kabi musiqa darslarini o’qitilishida ham fanlarning o’zaro aloqadorlik hususiyatlaridan maqsadli foydalanish ushbu fanning mazmunli va sifatli bo’lishini ta’minlaydi.

Как цитировать


do’stmuxammedova, G. (2022). MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5581

Библиографические ссылки


Davlat ta’lim standartlari.- T.: 2017-yil 6-aprel.

V.A.Suxomlenskiy. Tarbiya haqida (O’quv qo’llanma) Toshkent 1977-yil.

Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari(O’quv uslubiy qo’llanma) Toshkent 2020-yil.

Авторы


Gulhayo do'stmuxammedova

Jizzakh stste pedagogical institute

Ключевые слова:

Ta’lim,fanlararo integratsiyalashuv,aloqadorlik, umumta’lim maktablari,musiqa, musiqa san’ati, o’quvchilar, estetik, pedagogik yondashuv.
Powered by I-Edu Group