Опубликован 2021-11-12

NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI

Аннотация


Ushbu maqolada o‘quvchi-talabalarning nafas olish organlarining tuzilish jarayoni va tovush hosil qilishning o‘ziga xos yo‘llarining mazmun mohiyati yoritilgan.

Как цитировать


Sobirov, O. (2021). NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства, 2(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3462

Библиографические ссылки


I.A. Karimov. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. Toshkent Ma’naviyat nashriyoti 2008 yil.

Mirziyoev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. T: O‘zbekiston. 2017yil.

O.Fayziev. Musiqa o‘qitish metodikasi Toshkent 1997 yil.

G.A.Gudkova, A. B. Vasileva Ashula darslari metodikasi Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti 1993 yil

Y. Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi. Toshkent “Badiiy- adabiyot” nashriyoti 1963 yil

M.Rizaeva. Yosh xonandaning kamoloti. Toshkent. Cho‘lpon nasgriyoti 2003 yil

Nizomiy nomli TDPU respublika ilmiy - amaliy anjuman. Uzluksiz ta’lim tizimida musiqa fanlarini o‘qitish masalasi. Toshkent. 2009 yil

Omonov, X. (2020). О РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-2. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2808

________________________________________

Omonov, X. (2020). НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ Ю.Г. КОН: ПРЕДАННЫЙ ДУШОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-3. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2809

Omonov, X. (2020). A look at the history of Uzbek music. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2811

Omonov, X. (2020). Ўзбек санъатида мумтоз мусиқанинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7116

Omonov, X. (2020). Научное наследие Исхака Раджабова. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7127

Omonov, X. (2020). A look at the histore of Uzbek musik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7107

Omonov, X. (2020). Vokal va zamonaviy musiqa. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7120

Omonov, X. (2020). Научное наследие ота Джалола. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7112

Omonov, X. (2020). А Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi: Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7086

Omonov, X. (2020). Мусиқа ва қўшиқнинг қудратли таъсир кучи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7091

________________________________________

Omonov, X. (2020). Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar: Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7096

Xolbekov, M. (2021). YOSHLARNI HAYOTGA TAYYORLASHDA MUSIQANING O‘RNI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://history.jspi.uz/index.php/art/article/view/3170

Xolbekov, M. (2021). Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://history.jspi.uz/index.php/art/article/view/3158

Boychaeva N.A, Abilov M.N, & Xolbekov M.A. (2021). THE IMPORTANCE OF ARIAS AND DUETS IN PERFORMANCE IN MUSICAL DRAMA CREATED IN HISTORICAL PROCESSES. Archive of Conferences, 18(1), 21-25. Retrieved from https://conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/988

Авторы


Olimjon Sobirov

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

musiqa, san’at, nafas organlari, organizm, og‘iz bo‘shlig‘i, ko‘krak nafasi, o‘pka bo‘shlig‘i, diafragma, tovush xosil qilish, mo‘tadil, qo‘shiq kuylash, bola ovozi, diapazon, mutatsiya, fiziologik, organizm
Powered by I-Edu Group