Опубликован 2021-11-10

MUSIQIY-ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHGA BIR NAZAR

Аннотация


Ushbu maqolada musiqiy-estetik tarbiyani rivojlantirish haqida yoritilgan. Bunday madaniy, tarixiy va nazariy savollar bilan tubdan aks ettirilgan va bir-biri bilan uzviy bog‘ligi, buning natijasida ularga aniq javob berish qiyin. Shuning uchun, bu savollarga javoblarni badiiy tarixda izlash maqsadga muvofiq ko‘rinadi. Musiqiy madaniyat nafaqat, birinchi navbatda, musiqaning tarixiy va nazariy hodisalari prizmasi orqali ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida ham ko‘rib chiqiladi.

Как цитировать


Obraxmatova, D. (2021). MUSIQIY-ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHGA BIR NAZAR. Журнал музыки и искусства, 2(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3453

Библиографические ссылки


R. Qodirov II qism, Musiqa pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2005 52-bet.

Yanov-Yanovskaya "O‘zbekiston musiqachilari: yigirma yil o‘tib ..." (musiqa akademiyasi) 2004-yil 62-son.

“Yanov-Yanovskaya” bir madaniyat-ikki urf-odat. “Yanov-Yanovskaya" O‘zbek musiqasi 21- asr-t 2007. 214-bet.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T., 2019.

Barchamiz birgalikda Erkin, demokratik va farovon O‘zbekiston davlatini – T., 2016 quramiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" gi qarori // Xalq so‘zi, 2018, 28 avgust.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" gi qarori // Xalq so‘zi, 2018, 29 noyabr.

Nazariy musiqashunoslikning metodologik masalalari-M., 1975.

Musiqashunoslikning metodologik muammolari-M., 1987.

Yanov-Yanovskaya " bir madaniyat-ikki urf-odat. Yanov-Yanovskaya"

O‘zbek musiqasi 21 asr-T., 2007. 214-bet,

Yanov-Yanovskaya" O‘zbekiston musiqachilari: yigirma yil o‘tib... " (musiqa akademiyasi) 2004. 62-bet.

http:// ru. wikipediya. Org.

http:// www. musika.ru

Omonov, X. (2020). О РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-2. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2808

Omonov, X. (2020). НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ Ю.Г. КОН: ПРЕДАННЫЙ ДУШОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-3. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2809

Omonov, X. (2020). A look at the history of Uzbek music. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2811

Omonov, X. (2020). Ўзбек санъатида мумтоз мусиқанинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7116

Omonov, X. (2020). Научное наследие Исхака Раджабова. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7127

Omonov, X. (2020). A look at the histore of Uzbek musik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7107

Omonov, X. (2020). Vokal va zamonaviy musiqa. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7120

Omonov, X. (2020). Научное наследие ота Джалола. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7112

Omonov, X. (2020). А Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi: Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7086

Omonov, X. (2020). Мусиқа ва қўшиқнинг қудратли таъсир кучи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7091

Omonov, X. (2020). Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar: Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7096

Авторы


Dinora Obraxmatova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

madaniyat, estetika, jamiyat, ma’naviyat, talaba yoshlar, nutq, shaxs.
Powered by I-Edu Group