Опубликован 2021-11-10

BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI

Аннотация


Ushbu maqolada  barkamol avlodlarni Prezidentimiz  farmonlari  asosida 5 ta muhim tashabbusda  ilgari surilgan   ulug‘ g‘oyalar  asosida, yoshlarni  barcha jarayonlarda  qo‘llab quvvatlash. Ularning iqtidorini,  iste’dodini  yuzaga chiqarishda, musiqa, rassomlik, adabiyot,  teatr, va san’atning barcha turlariga jalb etish, bo‘lajak  mutaxassislarni davr talabi asosida ta’lim berib tarbiyalash, ajdodlar merosini  o‘rganish va hayotga tadbiq etish, ularni vatanparvar inson etib tarbiyalashning mohiyati, bog‘cha, maktab va Oliy va o‘rta ta’lim muassasalarida  ta’lim olish uchun imkoniyatlarni  yaratilganligi, yoshlarning bu imkoniyatlardan unumli foydalanishlarida, ajdodlarga munosib vorislar bo‘lishida komil va ma’sullik ruhida ularga ta’lim va tarbiya berish masalalari ifodalangan.

Как цитировать


Boychaeva, nozbuvi. (2021). BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства, 2(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3452

Библиографические ссылки


Alisher Navoiy.”Saddiy Iskandariy” G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va San’at nashriyoti Toshkent.1978.y.

Islom Karimov.”Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”.Toshkent. “Ma’naviyat” 2016.y.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi.Toshkent. “Tasvir” nashriyoti.2020.y.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi. “O‘zbekiston nashriyoti” Toshkent.-2021.y.

A.Ibrohimov. X Sultonov.”Vatan tuyg‘usi” Toshkent—“ O‘zbekiston”-1996.y.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni.2019 yil 19 mart.Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbus.

Omonov, X. (2020). О РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-2. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2808

Omonov, X. (2020). НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ Ю.Г. КОН: ПРЕДАННЫЙ ДУШОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-3. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2809

Omonov, X. (2020). A look at the history of Uzbek music. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(10), 1-7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2811

Omonov, X. (2020). Ўзбек санъатида мумтоз мусиқанинг ўрни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7116

Omonov, X. (2020). Научное наследие Исхака Раджабова. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7127

Omonov, X. (2020). A look at the histore of Uzbek musik. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7107

Omonov, X. (2020). Vokal va zamonaviy musiqa. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7120

Omonov, X. (2020). Научное наследие ота Джалола. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(86). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7112

Omonov, X. (2020). А Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi: Musiqa va qushiqning qudratli ta’sir kuchi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7086

Omonov, X. (2020). Мусиқа ва қўшиқнинг қудратли таъсир кучи. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7091

Omonov, X. (2020). Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar: Musiqiy talim jarayoni Keys Stady metоdidan foydalanish afzalliklariga oid ayrim mulohuazalar. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(87). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7096

Авторы


nozbuvi Boychaeva

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

beshta muhim tashabbus, mazmun, kasbiy nuqtaiy nazar, tashabbus, yoshlar, ta’lim sohasi, manbalar, mulohazalar
Powered by I-Edu Group