Опубликован 2021-10-28

KOMIL INSON TARBIYASIDA MUSIQA TA’LIMINING AHAMIYATI

Аннотация


Maqolada umumta’lim maktablari musiqa madaniyati darslarida musiqa darslarini o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari, imkoniyatlari musiqa darslarining o‘ziga xos tuzilish xususiyatlari bilan bog‘liq ravishda tahlil qilingan hamda metodik tavsiyalar ilgari surilgan.

Как цитировать


Tojiqulova, H. (2021). KOMIL INSON TARBIYASIDA MUSIQA TA’LIMINING AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3191

Авторы


Husnora Tojiqulova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Umumta’lim maktablari, boshlang’ich sinf, musiqa madaniyati, dars, ta’lim, estetik tarbiya, samaradorlik.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group