Опубликован 2021-10-19

ROST MAQOM TARIXIGA BIR NAZAR

Аннотация


Ushbu maqolada maqomaning kelib chiqishi, uning qismlari va maqom roli haqida yoritilgan. Bunday savollar, aslida, madaniyat, tarixiy va nazariy savollar bilan tubdan aks ettirilgan va bir-biri bilan uzviy bog‘ligi, buning natijasida ularga aniq javob berish qiyin. Shuning uchun, bu savollarga javoblarni badiiy tarixda izlash maqsadga muvofiq ko‘rinadi. Musiqiy madaniyat nafaqat moddiy-akustik hodisa, balki, birinchi navbatda, musiqaning tarixiy va nazariy hodisalari prizmasi orqali ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida ham ko‘rib chiqiladi

Как цитировать


Mirzaeva, M. (2021). ROST MAQOM TARIXIGA BIR NAZAR. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2991

Авторы


Maryam Mirzaeva

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

rost, namud, avj, talqin, mushkilot, Nasr, Mansur, manzum, suporish, Zebo.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group