Опубликован 2021-10-18

MAKTAB MUSIQA O‘QITUVCHILARI IJROCHILIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Аннотация


Ushbu maqolada bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini ijrochilik qobiliyatlarini tarkib toptirish va shakllantirishni takomillashtirish masalari yoritilgan.

Как цитировать


Jumayev, A. (2021). MAKTAB MUSIQA O‘QITUVCHILARI IJROCHILIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2970

Авторы


Ahmadjon Jumayev

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Maktab, musiqa o‘qituvchisi, qobiliyat, ijrochilik, shakllantirish, takomillashtirish, ta’lim, tarbiya, musiqa idrok psixologiyasi, nazariy, amaliy, tafakkur, abstrakt, ahloq, manaviyat, qo‘shiq, repertuar, ijodiy, tanqidiy.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group