Опубликован 2021-06-16

BARKAMOL AVLODLARNI MUSIQA SAN’ATI VOSITASIDA MILLIY MA’NAVIY TARBIYALASHDA VATAN HAQIDAGI QO‘SHIQLARNING O‘RNI

Аннотация


Ushbu maqola yoshlarni musiqa san’ati vositasida milliy ma’naviy tarbiyalashda, Vatan tuyg‘usini tarannum etish, uning mazmun va mohiyatini, o‘ziga xos xususiyatlarini teran anglashga, musiqa va matn, ovoz imkoniyati hamda yoshlarning ruhiy hissiy holatini, maqsadga yo‘naltirishga, ijodiy izlanishga, asarni maromiga yetkazib ijro etishda, ma’suliyatni oshirishda musiqa o‘qituvchisining maqsad va vazifalariga qaratilgandir.

Как цитировать


Boychaeva, nozbuvi. (2021). BARKAMOL AVLODLARNI MUSIQA SAN’ATI VOSITASIDA MILLIY MA’NAVIY TARBIYALASHDA VATAN HAQIDAGI QO‘SHIQLARNING O‘RNI. Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2143

Авторы


nozbuvi Boychaeva

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

musiqa, ovoz, san’at turlarini mukammal tahlil etish va ijro, vatan , milliy ma’naviyat, qo‘shiq.
Powered by I-Edu Group