Опубликован 2021-06-08

TO‘LQIN QURBONOVNING 6-SIMFONIYASI BIRINCHI QISMIDA POLIFONIK USUL VA SHAKLLAR HAMDA INTERTEKSTUALLIK.

Аннотация


Mazkur maqola o‘zbek kompozitori To‘lqin Qurbonov ijodida ajralib turuvchi, har bir qismi o‘ziga xos yorqinlik va ko‘zga tashlanuvchi bir qator xususiyatlarni aks ettiruvchi, 6-simfoniyaning birinchi qismi tahlili keltirilgan. Asarda polifonik usul va shakllar hamda, intertekstuallik munosabatlari ochib berilib, ular ma’lum bo‘lgan aniq yo‘nalishlarda bir qator umumiy fikr mulohazalar yordamida yoritib berilgan.

Как цитировать


Axrorova, M. (2021). TO‘LQIN QURBONOVNING 6-SIMFONIYASI BIRINCHI QISMIDA POLIFONIK USUL VA SHAKLLAR HAMDA INTERTEKSTUALLIK . Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/1948

Авторы


Munojat Axrorova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Simfoniya, shakl, faktura, uslub, mavzu, sonata, variatsiya, fuga, ostinato, stretta, kombinatorika, protsessuallik, polifoniya, monodiya, ritm, meditativlik, intertekstuallik, poliostinatolik, leyt intonatsiya.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group