Опубликован 2021-06-04

KOMPOZITOR TO‘LQIN QURBONOVNING SIMFONIK IJODIDA MUSIQIY USLUBLARNING O‘ZARO MUNOSABATI.

Аннотация


Mazkur maqolada o‘zbek kompozitori To‘lqin Qurbonovning simfonik ijodidagi shakllar, faktura, musiqiy ifoda vositalar ahamiyati, shuningdek musiqiy uslublarning o‘zaro munosabat masalalari yoritib o‘tilgan.(simfoniya №6 misolida).

 

Как цитировать


Axrorova, M. (2021). KOMPOZITOR TO‘LQIN QURBONOVNING SIMFONIK IJODIDA MUSIQIY USLUBLARNING O‘ZARO MUNOSABATI. Журнал музыки и искусства, 1(2). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/1902

Авторы


Munojat Axrorova

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

Simfoniya, shakl, faktura, uslub, mavzu, makromavzu, sonata, variatsiya, fuga, ostinato, stretta, sintezlashuv, maqom, polifoniya, monodiya, ritm, an’anaviylik, zamonaviylik, meditativlik, intertekstuallik.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group